Nama          : Shinta Chandra Kirana

Kelas           : XI-1

Kejuaraan  : Juara 1 Olimpiade Pelajar Nasional Mapel Biologi

 

Nama          : Shafira Khumaira Azzahra

Kelas           : XI-2

Kejuaraan  : Juara 3 Olimpiade Pelajar Nasional Mapel Biologi

 

Nama          : Yunita Setyaningsih

Kelas           : XI-2

Kejuaraan  : Juara 1 Olimpiade Pelajar Nasional Mapel Matematika

 

Nama          : Annisa Maharani Lubis

Kelas           : XI-2

Kejuaraan  : Juara 1 Olimpiade Pelajar Nasional Mapel Matematika