Pertukaran pelajar adalah salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah maupun beberapa instansi swasta.

Pertukaran pelajar dapat menambah wawasan tentang budaya dan pengetahuan mengenai negara lain.

Jadi program pertukaran pelajar Ini bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil pendidikan di sekolah lain atau di negara lain. Nah, biasanya pertukaran pelajar ini dilakukan di luar negeri, tentu hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi setiap pelajar ya. Sebab selain sekolah di negara lain juga bisa jalan-jalan keluar negeri.

Salah satu nya Alessandra Maria Incorvaia, yang berasal dari italia asal sekolah Italian School iis G. Mazzini Victoria ciceo ceassico  yang mendapat kesempatan Bina Antar Budaya (AFS) di SMA Negeri 1 Banjarmasin melalui program pertukaran pelajar.